Администрация през учебната 2013-2014

Име Длъжност Телефон Кратък номер
снимка на Валя Захариева
Валя Захариева Главен счетоводител 02/4192505
02/4152519 (факс)
2007
снимка на Василка Стайкова
Василка Стайкова Домакин 02/4192508
02/4152519 (факс)
2011
снимка на Диян Стаматов
Диян Стаматов
Учител
Директор
+359897011901
+35929733736
02/4192525 (факс)
снимка на Емилия Димитрова
Емилия Димитрова
Помощник-директор УД
Математика
02/4192503
+359897011959
02/4192525 (факс)
2059
снимка на Ирина Филипова
Ирина Филипова Помощник-директор УД 359897011936 2036
снимка на Марияна Недялкова
Марияна Недялкова
Помощник-директор УД
Биология и ЗО
02/4192509
+359897011903
02/4192525 (факс)
2003
снимка на Петранка Маринова
Петранка Маринова Портиер 02/4192510
359897011962
2062
снимка на Регина Богоева
Регина Богоева Библиотекар 02/4192507
359897011912
2012
снимка на Силвия Петрова
Силвия Петрова Помощник-директор АСД 359897011950 2050
снимка на Симеон Ангелов
Симеон Ангелов Учител
Помощник-директор УД
Начален етап
359897011949
02/4192500
2049
снимка на Стефка Николова
Стефка Николова Касиер 02/4192506
02/4152519 (факс)
2010
снимка на Христина Денева
Христина Денева Човешки ресурси 02/4192516
02/4152519 (факс)
2211
снимка на Христофор Хаджикостов
Христофор Хаджи... Деловодител 02/4192501
359897011905
2005