Прием след 7. клас

Профил "Хуманитарни науки"

Английски език, втори чужд език – Руски или Френски

—1 паралелка – 26 ученици – без квоти
—Профилиращи предмети
—Български език и литература, Английски език,
—История и цивилизация;
—Балообразуващи оценки
—3 х изпит по Български език и литература
—изпит по Математика
—оценка от свидетелството за 7кл. по Български език и литература
—оценка от свидетелството за 7кл. по История и цивилизация
 

Профил "Природни науки"

Английски език, втори чужд език – Руски език

—1 паралелка – 26 ученици – без квоти
Профилиращи предмети
—Биология и здравно образование,
—Химия и опазване на околната среда, География и икономика;
Балообразуващи оценки
3 х изпит Математика
1 x изпит по Български език и литература
—оценка от свидетелството за 7кл. по Биология и здравно образование
—оценка от свидетелството за 7кл. по Химия и опазване на околната среда

 

Профил "Предприемачество"

Английски език, втори чужд език – Руски език

—1 паралелка – 26 ученици – без квоти
Профилиращи предмети
—Предприемачество,
—География и икономика,
—Информационни технологии;

Балообразуващи оценки
2 x изпит Български език и литература
2 х изпит Математика
—оценка от свидетелството за 7кл. по География и икономика
—оценка от свидетелството за 7кл. по Информационни технологии

 

Профил "Чужди езици"

Руски език, втори чужд език - английски/френски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти
Профилиращи предмети:
Руски език, ІІ ЧЕ  Английски/Френски език
Български език и литература, Математика
Балообразуващи оценки
1 х изпит по Математика
3 х изпит по Български език и литература
оценка от свидетелството за 7кл. по Чужд език
оценка от свидетелството за 7кл. по Български език и литература