Изложба-базар на ученици от 119. СУ

Учебна година: