Резултати от проведени събеседвания за позиция "Начален учител" - 17.10.2018 г.

НЯМА ИЗБРАН КАНДИДАТ

Учебна година: