Иновационен лагер "Кюри 2018" с участието на ученици от 11 В клас