От 15.09.2018 г. учениците от 119 СУ няма да имат бележнициУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 208, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от учебната 2018/2019 г. 119 СУ преминава изцяло на комуникационен режим чрез електронен дневник.

Информацията за оценки, отсъствия, отзиви ще е ежедневна и лесна за проследяване. В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученически книжки, т. нар. бележници.

Съгласно чл. 172, ал.1, т.7 от ЗПУО, необходимостта от лична карта остава, защото това е документ за леготимация на ученика.

Учебна година: