Резултати от проведени събеседвания за свободни учителски места - 11.07.2018 г.

За позицията "Учител в начален етап /ЦОУД/"

  1. Екатерина Ангелова

  2. Иванка Прокопиева

  3. Веселина Иванова
Рубрики: 
Учебна година: