119. СУ на 26 позиция от 240 училища в София при първо класиране прием след завършено основно образование

Учебна година: