Втори етап на вътрешноучилищна квалификация с учители от начален етап

През периода 11 - 15 юни 2018 се проведе втори етап от вътрешноучилищна квалификация с учители от начален етап. Обучението бе насочено към използване на G SUITE  за образованието, проектно-базирано обучение и нов наин на планиране на дейността.Учебна година: