Участие в заключителен семинар по програма "Фулбрайт" - Бургас, юни 2018

Участие в заключителен семинар по програма "Фулбрайт" - Бургас, юни 2018. Учител-ментор - Елина Иванова, стипендиант - Хана Комби. Учителят и училището бяха наградени с грамота за участието си в програмата.

Учебна година: