Три дни до началото на кандидатгимназиалната кампания - репортаж на БНТ

Учебна година: