Открит урок на Мария Михайлова във връзка с обучителен курс "Всички деца са специални"

Открит урок, проведен от Мария Михайлова, педагогически съветник, във връзка с обучителен курс "Всички деца са специални" в Севиля,  Испания. Участници: 6д клас.

Учебна година: