Как да опазим природата или тайната е разкрита - есе от Миряна Тачева, 6 клас

Природа. Използвайки тази дума дали се взираме в същината й. Според тълковния речник „ природа е целият обкръжаващ ни свят „. Най – общо казано цялата Вселена. Само че природата сме и ние хората. За да ни има нас, трябва да ги има и дърветата и планините и моретата. И ако ние нехаем за тях, това означава, че не ни е грижа и за нас самите. Всичко в природата е свързано и зависимо едно от друго – и Слънцето и Земята и водата и въздухът и планината... И когато човекът не отдава значение дори и на най-малкият участник в този живот, веригата се къса и ... Тогава ще загинат птичките, дърветата, тревичките... Тогава ще настъпи мрак, ще настъпи тишина, водата ще се превърне в тиня, а въздухът ще се изпълни с пепел. Няма да я има гората и реката...няма да ни има и нас.

А е толкова лесно и толкова просто. За да го има живота, за да ни има нас, нужно е само едно – да обичаме. Да обичаме и да се грижим. Нужно е само да усещаме росната трева под босите си крака. Да чуваме полъха на вятъра, да разперим ръце и да пожелаем да прегърнем безкрайното синьо море. Да усещаме ромоленето на поточето, шума на листата, аромата на цветята. Нужно е да чуем какво ни пеят птичките и жуженето на пчеличките. Да усещаме удара на всяка капка проливен дъжд, а след това нежният слънчев лъч върху лицето си. Трябва да виждаме, да чувстваме, да чуваме и да обичаме !

 

Обичам те, Слънце, ярко и топло!

Обичам те, море, синьо и безкрайно!

Обичам те, въздух, чист и насищащ!

Обичам те, пчеличке, жужаща и работлива!

Обичам те, соколе, летящ във висините!

Обичам росата и планината, снега и водата, простора и синевата!

Обичам Земята!

Ела, приятелю, подай ми ръка, нека отворим очи за красотата. Аз ще ти кажа тайната, как да опазим природата.

Ще опазим природата с грижа и любов. Ние можем и трябва да го направим!

 

31.05.2018 г.

Миряна Тачева 12 години

6 клас 119 СУ

гр. София

Учебна година: