Обучение за учители от начален етап на тема "Деца със специални потребности"

Обучение за учители от начален етап на тема "Деца със специални потребности" във връзка с проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+", КД1, проведено от Симона Кнежевич- учител по английски език 

По време на обучението бяха споделени добри практики за работа с ученици от 1 - 4 клас и съобразяване с индивидуалните потребности на всяко дете, защото всички ние имаме своите специални потребности.

Учебна година: