Тържествена церемония по изпращане на випуск 2018

Учебна година: