Ученици от 10-12 клас посетиха изложбата "Човешкото тяло" по проект "Твоят час" с р-л Марина Бозаджиева

Учебна година: