Учениците от 12Б клас дариха дрехи, обувки и хранителни продукти на деца

Учениците от 12б клас дариха дрехи, обувки и хранителни продукти на деца от Центъра за деца със специални образователно потребности и Център за настаняване от семеен тип  - гр. Берковица. Средствата за закупуване на хранителни продукти бяха събрани благодарение на Великденския благотворителен базар, организиран от г-жа Светла Караджова.

Ръководители на групата: Ирина Филипова и Вержиния Трайкова.

Учебна година: