Учениците от 4А и 4Д класове на зелено училище в Сандански

Учебна година: