"Разкажи, ще ти олекне" - публикация във в-к "Аз-буки"