Открит урок на 3Ж клас в НИМ и запознаване с конкурса „Бисерче вълшебно“

Снимки на 3Ж клас от открит урок, проведен на 30.03. в НИМ и в училищната библиотека - запознаване със съдържанието на книгите от "Бисерче вълшебно" и гласуване за избрана книга.

 

Учебна година: