Връчване на сертификати на участниците в проект DARE

Събитие: 
петък, 20. април 2018 - 12:30
Място: 
Зала 210