Откриване на среща по проект DARE, Еразъм+, КД2

Събитие: 
понеделник, 16. април 2018 - 10:00
Място: 
Зала 210