Българийо, за тебе те умряха! Филм по повод 3. март и Априлското въстание. Автори: Оля Стефанова и Даниела ГеноваАвтори:
Оля Стефанова - ст. учител по История и цивилизации
Даниела Генова - ст. учител по Информационни технологии

Учебна година: