Изучаването на прилагателно име може да бъде лесно и забавно - 2Б клас

На 27.03.2018 в час по БЕЛ г-жа Стаменкова и учениците от 2б клас показаха, че изучаването на прилагателно име може да бъде лесно и забавно. Те представиха свои кратки съчинения и изработиха табло с граматически правила.

Учебна година: