Екскурзия на 3Г клас до гр. Плевен

Плевенската панорама, Костницата в Скобеливия парк, мавзолей-костница на падналите войни и храм "Свети Георги Победоносец"

Учебна година: