Cпециализирана лекция на тема „Провинения на малолетни и непълнолетни“

Представител от Детска педагогическа стая проведе специализирана лекция с шестите класове на тема „Провинения на малолетни и непълнолетни“.

Учебна година: