Какви мерки взе ръководството на 119 СУ срещу агресията? - репортаж на БНТ

Учебна година: