Общо събрание на Училищно настоятелство 119. СУ

Събитие: 
сряда, 14. март 2018 - 18:00
Място: 
Зала 210