Ученическият съвет (5-7 клас) в обучение на тема „Разбирането и общуването с другите“Учебна година: