Училище на приятелството, добротата, любовта и толерантноста - 6Д и 4Г клас

Съвместен проект между 6Д клас и 4Г клас: “Училище на приятелството, добротата, любовта и толерантноста”

Учебна година: