Послания от петокласници по случай деня на толерантността - 28 февруари

Картонена розова тениска, голямо туптящо сърце, от което излизат послания за разбиране, търпимост, любов и доброта към другите. Това е спонтанното творение на петокласници в края на учебните часове по случай деня на толерантността - 28 февруари.

Учебна година: