По-сигурна училищна среда с илюстровани правила за поведение

Анна Найчева, учител по английски език, взе участие в обучителен курс "Деца със специални потребности" в Прага, Чехия от 20.11.2017 до 24.11.2017 по програма "Еразъм +" КД1. Тя показа в час по английски език, че ако училищните правила са илюстрирани, могат по-лесно да бъдат разбрани и спазвани от всички, за да учим в по-сигурна среда.

Рубрики: 
Учебна година: