Учениците от 2 Б клас вече знаят как да реагират в случай на училищен тормоз

Учениците от 2 Б клас вече знаят как да реагират в случай на училищен тормоз. Беседа-дискусия с училищния психолог Никола Шопов.

Учебна година: