2а клас и г-жа Диана Кръстева показаха как уроците могат да бъдат интересни и полезни

2а клас и г-жа Диана Кръстева показаха как уроците могат да бъдат интересни и много полезни. Те заедно направиха табло с всички изучени правила за съществително име. Работата им по групи беше ползотворна и положителните резултати не закъсняха.

Учебна година: