Учениците от 6Г и 6Д отбелязаха седмицата на четенето с избрани текстове от Елин Пелин

Ръководител: Катерина Иванова

Учебна година: