Резултати от проведени събеседвания на 29.01.2018 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ СЪБЕСЕДВАНИЯ

29.01.2018 г.

I. За позиция „Учител по география и икономика“ - Бяла Момерова

II. За позиция „Счетоводител“ - Емилия Евтимова Соколова

 

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места.

Диян Стаматов

Директор на 119. СУ

Учебна година: