Резултати от проведени събеседвания на 26.01.2018 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ СЪБЕСЕДВАНИЯ

26.01.2018 г.

I. За позиция „Учител в начален етап“ - Росица Пойчева

II. За позиция „Учител по физическо възпитание и спорт“ - Тони Ценов

Всички одобрени кандидати каня на работна среща на 30.01.2018 г., вторник, от 09:00 часа, в кабинета на директора.

Моля, носете оригиналите на документите си и проявете точност!

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни

места.

Диян Стаматов

Директор на 119. СУ

Учебна година: