Резултати от проведени събеседвания на 15.01.2018 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ СЪБЕСЕДВАНИЯ

15. януари 2018 г.

I. За позиция „Учител по География и икономика“

Няма избран кандидат.

II. За позиция „Счетоводител“

Няма избран кандидат.

Учебна година: