Информация за отсъстващите ученици към 19.01.2018 г.

Проверка на посещаемостта на учениците:

  • към 19.01.2018 г. - отсъстващи 320 от 1595 ученици (20.06%)

  • към 18.01.2018 г. - отсъстващи 300 от 1595 ученици (18.81%)

  • към 17.01.2018 г. - отсъстващи 222 от 1595 ученици (13.92%)

  • към 16.01.2018 г. - отсъстващи 196 от 1595 ученици (12.29%)

  • към 15.01.2018 г. - отсъстващи 182 от 1595 ученици (11.41%)

  • към 12.01.2018 г. - отсъстващи 200 от 1595 ученици (12.54%)

  • към 11.01.2018 г. - отсъстващи 103 от 1595 ученици (6.46%)

  • към 10.01.2018 г. - отсъстващи 139 от 1595 ученици (8.77%)

  • към 09.01.2018 г. - отсъстващи 140 от 1595 ученици (8.78%)
Учебна година: