Един закупен онлайн обяд за детето Ви, един училищен обяд за дете в Руанда

ВСЕКИ ОБЯД НОСИ ПРОМЯНА
С всеки закупен онлайн с Mastercard® обяд за Вашето дете от платформата ‘’Здравословно училище’’ на 119-то СУ “Aкадемик Михаил Арнаудов” ни позволявате да дарим средства на Световната продоволствена програма (World Food Programme) към ООН за осигуряването на един училищен обяд за дете в Руанда.

Вижте повече на https://catering.119su.bg


Учебна година: