Открито занимание по интереси под наслов „Аспарухова земя“ - ПИГ 4 б,г клас и г-жа Елица Димитрова

        На 12 Декември 2017 г. учениците от ПИГ 4 б,г клас и г-жа Елица Димитрова проведоха открито занимание по интереси под наслов „Аспарухова земя“. От дълбините на миналото сякаш достигна незабаравимият глас на Аспарух, който заби копието си на юг от Дунава и изрече заветните думи: „Тук ще бъде България!“ 

  Чрез легендите, преданията, стиховете и драматизациите учениците обогатиха знанията си за славното минало на родината и отведоха гостите назад в историята, за да си припомнят за прадедите ни, за славните български владетели и величието на техните дела, за страданията на народа ни през годините на черното робство и борците, дали живота си за нашата свобода.

Заниманието по интереси въздейства емоционално на ученици и гости. Всеки, който се чувства българин, помни и се прекланя пред паметта на нашите герои. Г-жа Елица Димитрова отправи призив към четвъртокласниците, че тяхно призвание е да помнят и знаят своя род и език.

Учебна година: