КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 2017

Събитие: 
събота, 9. декември 2017 - 8:30

НА 9.12.2017Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ

ОТ I-ви ДО ХII-ти КЛАС.

ВРЕМЕ ЗА РАБОТА: 1. И 2. КЛАС – ОТ 8:30ч. ДО 10:00ч. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ – ОТ 10:30ч. ДО 12:30ч.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ: 8 ЛЕВА

СПИСЪЦИ С ТРИТЕ ИМЕНА, КЛАС И СЪБРАНИ СУМИ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ 1. ДО 4. КЛАС И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА ОТ 5. ДО 12. КЛАС СЕ ПРЕДАВАТ В

БИБЛИОТЕКАТА ОТ 27.11.2017Г. ДО 05.12.2017Г. от 9:00ч. до 16:30ч.

 Темата за 11 и 12 клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за 7 клас – във формата на изпита

 за НВО.

 Класирането и наградените се обявяват в интернет-страница на секция „Изток” –

 http://iztok-smb.com  до 13.12.2017 г. Наградите се получават в в ст.402 на 125 СУ от 09.01 до

 31.01.2018 г.

 Таксата за правоучастие е 8 лв и се внася при записването или на следната сметка:

АПЛИМАТ ЕООД

IBAN BG 93 STSA 9300 0001 6828 21

BIC CODE STSABGSF

БАНКА ДСК ЕАД - КЛОН ГЕО МИЛЕВ

При превод на такса по банков път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се представя списък на участниците, за които е заплатено

(имена, училище, клас) - по телефона или писмено на. info@iztok-smb.com