Областен турнир по реч и дебати на английски език, организиран от Фондация БЕСТ

На 18 и 19 ноември 2017 г. в Плевен се проведе първият за тази учебна година есенен западен областен турнир по реч и дебати на английски език, организиран от Фондация БЕСТ - Български турнири по английска реч и дебати, в който взе участие и отборът по реч и дебати от 119.СУ. 


През учебната 2017/2018 година “БЕСТ” ще организира четири областни и два национални турнира. На състезанията на Фондацията учениците имат възможност да се съревновават в пет различни дисциплини - ораторство, драматически дует, рецитиране на поезия, рецитиране на проза, както и дебати. „БЕСТ“ си поставя за цел не само да създаде общност, в която българските гимназисти усъвършенстват уменията си по английски език, но и да изгради лидерски качества у състезателите, да ги възпита в академична честност, отговорност и самоувереност. 


На турнирите през 2015 / 2016 и 2016 / 2017 година нашите ученици участваха само в категориите интерпретация на проза и драматически дует, а на току-що завършилия турнир 119.СУ участва за първи път в състезнието по дебати и то с цели три отбора – два в младшата възрастова група (8 -9 клас) с ученици от 8 б клас и 9 а и 9 в клас и един отбор по дебати в старшата възрастова група (10 – 12 клас) с ученици от 10 а клас и 11 в клас. Имаше проект учениците посланици да изработят уникален плакат на своето училище, с който отборът да се представя на всеки от турнирите, на които участва през тази учебна година.

  


Всяко начало е трудно и отговорността да бъдеш първи в своето училище – голяма, но можем да благодарим за куража и ентусиазма на нашите ученици да се състезават, да изяват себе си и защитят честта на своето училище в това голямо предизвикателство. Да ги поздравим, поддържаме и вярваме в техните бъдещи успехи. 


Нашите благодарности и похвали са към:

Анджело  Маджарски, ученик-посланик към БЕСТ,  10а кл.

Моника Русева, ученик-посланик към БЕСТ,  11в кл.

Алекс Стайков, ученик от 10а кл.

Анна Чернева, ученичка от 10в кл. 

Славчо Абрашев, ученик от 9а кл.

Станислав Камбуров, ученик от 9в кл.

Васил Григоров, ученик от 8б кл.

Владимир Шаламанов, ученик от 8б кл.

Ивона Илиева, ученичка от 8б кл.

Мира Тошева, ученичка от 8б кл.

Учебна година: