Комисия за превенция на противообществените прояви

Събитие: 
петък, 8. декември 2017 - 13:00
Място: 
Кабиет 206