Час по изобразително изкуство в 4Е клас

Час по изобразително изкуство - 4 е клас, тема: Живописни техники. Рисуване без четка.

Ивет и Филип направиха красиви вази с цветя чрез работа с туба и издраскване с клечка. 

  

Учебна година: