Ученици от 12 б клас засадиха кипариси и туи по проект на Столична община

  

Учебна година: