Обучения за разбиране и по-добро отношение към расизма и дискриминацията

Обучения за ръководтсво, педагогически съветници, психолог и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап във връзка с обучителен курс: "Обучение за разбиране и по-добро отношение към миграцията, расизма, дискриминацията и културата чрез разнообразни стратегии на преподаване, свързани с преодоляването на тези проблеми в различни вързастови групи" по програма "Еразъм +" КД 1, проект "По-сигурни днес и утре".

Обученията се проведоха в няколко поредни дни, като целта бе учителите и ръководтвото да бъдат запознати с различни форми на дискриминация и расизъм и начини за реакция и методи за възпитание на различни възрастови групи в антирасистко поведение.

Ирина Филипова и Симоен Ангелов споделиха своя опит и представиха различни практически примери по темата.

Презентации:
Антирасизъм и дискриминация
Начален етап
Прогимназиален етап
Гимназиален етап

Рубрики: 
Учебна година: