Лекция за структурната микробиология от д-р Людмила Димитрова от EMBL, Хайделберг

На 06.11.2017 пред учениците от 11б и 12б клас с природаматематически профил бе изнесена лекция от д-р Людмила Димитрова (бивш възпитаник на 119 СУ) от eвропейската лаборатория за молекулярна биология EMBL в Хайделберг, свързана със структурната микробиология. Лабораторията в Хайделберг цели да направи връзка между науката и гимназията.

Учебна година: