Новини

Публикувановъзходящо сортиране Новина Актуализирано
21.03.2018 - 09:14 График изпити на ученици в самостоятелна форма - първа поправителна сесия 21.03.2018 - 09:14
20.03.2018 - 08:55 Обучение за работа с деца със специални потребности - Теодора Райковска 20.03.2018 - 08:58
20.03.2018 - 08:02 4 А клас в ЦКБ за Световната седмица на парите 20.03.2018 - 08:02
20.03.2018 - 07:57 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ - 17.03.2018 Г. 20.03.2018 - 07:57
16.03.2018 - 17:03 Седмични задачи за периода 19-23 март 2018 г. 16.03.2018 - 17:03
16.03.2018 - 16:01 Добрите дела в 119 СУ през седмицата 6-9 март 2018 г. 16.03.2018 - 16:01
16.03.2018 - 15:38 Седмично меню за периода 19-23 март 2018 г. 16.03.2018 - 15:38
16.03.2018 - 15:37 Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 19-23 март 2018 г. 16.03.2018 - 15:37
16.03.2018 - 09:04 Отчетен доклад за дейността на Училищно настоятелство 119 СОУ за периода януари 2017 - декември 2017 16.03.2018 - 09:04
14.03.2018 - 17:49 Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 19.03.2018 г. 14.03.2018 - 17:49
14.03.2018 - 15:43 ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 14.03.2018 - 15:43
14.03.2018 - 15:29 Cпециализирана лекция на тема „Провинения на малолетни и непълнолетни“ 16.03.2018 - 16:38
13.03.2018 - 14:43 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ - 17.03.2018 г. 19.03.2018 - 07:35
09.03.2018 - 16:56 Седмични задачи за периода 12-16 март 2018 г. 09.03.2018 - 16:56
09.03.2018 - 16:41 Нов метод за обобщаване на информацията - открит урок на Габриела Давидкова в 7Д клас 12.03.2018 - 08:28
09.03.2018 - 16:34 Добрите дела в 119 СУ! 09.03.2018 - 16:34
09.03.2018 - 16:23 Ученическият съвет (5-7 клас) в обучение на тема „Разбирането и общуването с другите“ 09.03.2018 - 16:27
09.03.2018 - 16:11 Ще решат ли шкафчетата в училище проблема с тежките раници? 09.03.2018 - 16:11
09.03.2018 - 15:26 Четири сигнала за тормоз в училище на ден - статия във в-к "Монитор" 09.03.2018 - 15:26
08.03.2018 - 16:30 6Д клас - толерантни и борещи се срещу тормоза! 08.03.2018 - 16:31

Страници